สหกิจศึกษาคืออะไร?


หาคำตอบได้ที่นี่


CHEM-CU COLLOQUIUM


ก้าวแรกสู่สหกิจศึกษา


19 กรกฎาคม 2561, 14.00 – 15.00, ห้อง 1119 อาคารมหามกุฎชั้น 11

Register free More details


All colloquia>>chemistry chula research 5

IR-Compatible PDMS microfluidic devices for monitoring of enzyme kinetics

   "The study of enzyme kinetics using the IR compatible PDMS microfluidic device presented herein opens the door for broader use of microfluidic systems coupled with FTIR spectroscopy to study important biological reactions."

Abstract Full paper*


*Registration required 

การอบรมใช้เครื่องมือ SEM แก่บุคคลทั่วไป.

   "วันที่ 1 สิงหาคม 2561 9.00-16.00 น."


เพิ่มเติม.


Workshop on scanning electron microscopy (SEM) open to everyone.ประกาศ[25-06-2018] New! Twincle Program at Chiba University

[28-02-2018] Hokkaido Summer Institute เปิดรับสมัครสำหรับนิสิตจุฬาฯ


บัณฑิตศึกษา

[06-07-2018] New! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

[28-06-2018] New! แก้ไข! ด่วน! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

[18-05-2018] New! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

[27-04-2018] ฝึกอบรมการใช้งาน CU e-Thesis


BSAC

[22-06-2018] New! Pre-Course announcement

[20-06-2018] New! Final Selected Applicants for the Bachelor of Science in Applied Chemistry Program for the Academic year 2018 (Admission 2)

[01-06-2018] Urgent!!! Change of admission 2 schedule for international programs (Academic year 2018)

เคมี จุฬาฯ

ภาควิชาเคมีที่ดีที่สุดของไทยภาควิชาเคมี จุฬา ที่ดีที่สุดใน ไทย

 


หลักสูตรที่ครอบคลุม
และทันสมัย


chem chula modern curriculum

งานวิจัยที่แข้มแข็ง
และหลากหลาย


chemistry chula highlight2 research strength

ทุนการศึกษา
และทุนวิจัย


chemistry chula highlight3 sholarships and funding

หลักสูตรร่วมและ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ


chemistry chula highlight4 global collaboration

ความสำเร็จ
ของศิษย์เก่า


Chemistry chula Alumni

สตาร์ทอัพ
มาเริ่มกันเถอะ


Chemistry Chula Startup

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th