ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

สมัคร

 

The Admission for Graduate Study in Chemistry for First Semester of Academic Year 2020 is Now Open (1 February to 31 March 2020).
BSAC Admission 2020 Round II Chulalongkorn University Bachelor of Science in Applied Chemistry International Program open

Round II (Admissions)

March 2 - 30, 2020

More details

 


Central Admission of International Students (Non-Thai citizens) for the Academic Year 2020

March 1 - 30, 2020

More details

 

BSAC Central Admission 2020 non Thai citizens Appiled Chemistry Thailand Chualongkorn
Chem CU mobile lab 2020 full

Chem CU Mobile Lab 2020

มิถุนายน - กรกฎาคม, 2563

รายละเอียด

 reserch2019

 

สถิติงานวิจัย เคมี จุฬาฯ 2562

อ่านต่อ

 ประกาศ


 

[23-02-2020] New! ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563

[06-11-2019] New! Workshop/Coaching Camp: De-Sci-2-Market Coaching Camp 2562

[08-09-2019] New! โครงการทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศจากประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 2562

[06-08-2019] New! Very Important!!! การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ


บัณฑิตศึกษา

[22-11-2019] New! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

[26-06-2019] New! ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาเอกเคมีศักยภาพสูง ประจำปีการศึกษา 2562

[18-04-2019] New! SAKURA SCIENCE PROGRAM @ CHIBA UNIVERSITY


เคมี จุฬาฯ

ภาควิชาเคมีที่ดีที่สุดของไทยภาควิชาเคมี จุฬา ที่ดีที่สุดใน ไทย

 


หลักสูตรที่ครอบคลุม
และทันสมัย


เคมี จุฬาฯ หลักสูตรที่ครอบคลุม

งานวิจัยที่เข้มแข็ง
และหลากหลาย


เคมี จุฬาฯ  งานวิจัยที่เข้มแข็

ทุนการศึกษา
และทุนวิจัย


เคมี จุฬาฯ ทุนการศึกษา

หลักสูตรร่วมและ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ


เคมี จุฬาฯ หลักสูตรร่วม

ความสำเร็จ
ของศิษย์เก่า


เคมี จุฬาฯ ศิษย์เก่า

สตาร์ทอัพ
มาเริ่มกันเถอะ


เคมี จุฬาฯ สตาร์ทอัพ

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th