Chem Challenge banner

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการเคมี ครั้งที่ 7


Chemistry Chula Helmet silver nano banner

เปิดตัวหมวกกันน็อกนวัตกรรมใหม่ “สะอาดไร้กลิ่น นั่งวินปลอดภัย” 300 ใบ


Academic ranks bannerl

คณาจารย์จากภาควิชาเคมีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2560


CHEM CHALLENCE 7 th chula banner

ตอบปัญหาวิชาการเคมี ครั้งที่ 7หน้าที่ 6 จาก 6

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th