ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561

สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561

ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561รายละเอียดการรับสมัคร


ปริญญาโท ปริญญาเอก

สมัครออนไลน์ได้ที่


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th