ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 รอบสุดท้าย
  ***ประกาศรับสมัครรอบสุดท้าย***

   ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารโดยตรงที่ฝ่ายวิชาการของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 (ในเวลาราชการ) อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   มีทุนผู้ช่วยสอนให้สำหรับผู้ที่ผ่านเข้าศึกษาต่อ และนอกจากนี้นิสิตระดับปริญญาเอกยังมีสิทธิ์สมัครทุน C2F (คลิ๊ก ที่นี่  สำหรับรายละเอียด)  กรุณาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่สนใจโดยด่วนที่สุดThe final round of admission for graduate study in Chemistry for Academic Year 2019 is now open Chemistry Thailand Chulalongkorn

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th