วันนี้ - 2 ตุลาคม 2562 : ภาควิชาเคมี จุฬาฯ ประกาศรับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา   วันนี้ - 2 ตุลาคม 2562 : ภาควิชาเคมี จุฬาฯ ประกาศรับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา สำหรับผู้สมัครที่ทำงานวิจัยในด้าน เคมีวิเคราะห์ (analytical chemistry) เคมีอนินทรีย์ (inorganic chemistry) เคมีฟิสิกัล (physical chemistry) เคมีสีเขียวและยั่งยืน (green and sustainable chemistry) เคมีสิ่งแวดล้อม (environmental chemistry)

   ข้อมูลเพิ่มเติมและการสมัครกรุณาคลิ๊ก ที่นี่

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th