ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
   *เรียนฟรี มีเงินเดือนใช้ และมีโอกาสไปต่างประเทศ
โดยสมัครออนไลน์ที่ https://www.register.gradchula.com/
ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.grad.chula.ac.th
ผู้สนใจจะสมัครสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ดูรายละเอียดและสมัคร ได้ที่ ศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th/index2.html

   เมื่อทำการสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้สมัครกรุณาส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมทั้งบทความเพื่อแสดงเจตจำนงของนิสิตในการสมัครเข้าเรียนต่อ(statement of purpose)เป็นภาษาอังกฤษ มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด่วนผ่านช่องทางแชท(เวลาทำการ)ได้ที่ Facebook page: Chem-CU Graduate Study

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ดีที่สุด ไทย

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th