ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ได้รับรางวัล นักวิจัยที่มีผลงานได้รับการอ้างอิงสูงสุด ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ   ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัล "นักวิจัยที่มีผลงานได้รับการอ้างอิงสูงสุด ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ" ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัลในงาน Sci Forum 2018 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

chemistry chulalongkorn Most-Cited-Research-Publication-Award-2018

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th