ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ได้รับรางวัล Distinguished Contributions to Chemical Education Award 2018


 

Professor Supawan Tantayanon received Distinguished Contributions to Chemical Education Award 2018

 

15 กรกฎาคม 2561 - ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ อาจารย์ ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ที่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “Distinguished Contributions to Chemical Education Award 2018” จาก The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) ซึ่งเป็นผลมาจากความอุตสาหะและความทุ่มเทมาอย่างยาวนานของอาจารย์ในการพัฒนาการเรียนการสอนเคมีด้วยเทคนิค "ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน" โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่งาน the 25th IUPAC International Conference on Chemical Education ระหว่างวันที่ 10 - 14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

 

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th