ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561


ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561


   ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล ที่ได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติสูงสุดของนักวิทยาศาสตร์ไทย "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561" จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ได้ทำให้เกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่อันน่าบันทึกไว้ของภาควิชาในการเป็นอาจารย์สุภาพสตรีคนแรกและเป็นอาจารย์คนที่ 4 ของภาควิชาที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ทำให้ภาควิชามีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลครบทุกสาขา ได้แก่


2546: ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว : สาขาเคมีฟิสิกัล
2557: ศ.ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ : สาขาเคมีอนินทรีย์
2557: ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ : สาขาเคมีอินทรีย์
2561: ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล : สาขาเคมีวิเคราะห์


   ประวัติศาสตร์หน้านี้ตอกย้ำความเป็นตัวตนของภาควิชาเคมี จุฬาฯ ที่นอกจากจะเป็น "ภาควิชาเคมีแห่งแรกของประเทศไทย" ที่จะฉลองครบรอบ 110 ปี ในอีก 2 ปีข้างหน้าแล้ว ยังเป็นภาควิชาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการมากที่สุดในประเทศ ที่ยังคงรักษามาตรฐานไว้เป็นอย่างดี และจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

 

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th