ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561

สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลสอบคัดเลือก วันจันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561รายละเอียดการรับสมัคร


ปริญญาโท ปริญญาเอก

สมัครออนไลน์ได้ที่


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th