ภาควิชาเคมี จุฬาฯ ประกาศรับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา   ภาควิชาเคมี จุฬาฯ ประกาศรับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา ในสาขาดังต่อไปนี้

เคมีวิเคราะห์ (analytical chemistry) เคมีอินทรีย์ (organic chemistry) เคมีอนินทรีย์ (inorganic chemistry) เคมีฟิสิกัล (physical chemistry) เคมีวัสดุ (materials chemistry) เคมีสีเขียวและยั่งยืน (green and sustainable chemistry) เคมีสิ่งแวดล้อม (environmental chemistry) เคมีชีวภาพ (chemical biology) หรือเคมีทางยา (medicinal chemistry)

   ข้อมูลเพิ่มเติมและการสมัครกรุณาคลิ๊ก ที่นี่

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th