16 กุมภาพันธ์ 2562 | ขอเรียนเชิญร่วม "งานคืนสู่เหย้า เคมี จุฬาฯ"


  

   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และชมรมนิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าร่วม "งานคืนสู่เหย้า เคมี จุฬาฯ" ภายใต้แนวคิด ChemCU ConNEXT Moving Forward Together ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศาลาพระเกี้ยว ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
   ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ Campus Tour, พิธีแสดงมุทิตาจิต, Dinner Talk, ทั้งนี้ขอเชิญชวนศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมออกบูธแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจกรอกรายละเอียดในเอกสารลงทะเบียน ผู้ซื้อบัตร 100 ท่านแรกมีสิทธิ์รับของที่ระลึกสุดพิเศษ

 

Chem CU reunoiun 2019 chulalonkorn

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th