จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทยในสาขาเคมีจาก QS rankings by subject 2562 และ U.S. News and World Report Education rankings 2562
Chulalongkorn University Ranked No.1 in Thailand Chemistry

   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับอยู่ช่วง 201 - 250 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกในสาขาเคมี และยังคงเป็นอันดับ 1 ของไทย จาก QS World University Rankings by Subject ประจำปี 2562

   การจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds ใช้ดัชนีชี้วัดดังนี้ ชื่อเสียงทางวิชาการ, ทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิต, สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนงานวิจัย และ H-index โดยพบว่าภาควิชาเคมี จุฬาฯ ทำคะแนนได้ดีมากในส่วนของ สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนงานวิจัย และทำคะแนนได้อย่างน่าประทับใจในส่วนของทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิต

   นอกจากนั้น ภาควิชาเคมี จุฬาฯ ยังได้รับการจัดอันดับที่ 344 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกในสาขาเคมี และเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากไทยที่ได้รับการจัดอันดับ จาก U.S. News and World Report Education rankings ประจำปี 2562

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.topuniversities.com  และ www.usnews.com ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th