เคมีจุฬาฯ อันดับดีขึ้น 62 อันดับ ขยับมาอยู่ที่ 282 ของโลกจากการจัดอันดับ U.S. News Best Global Universities Rankings ประจำปี 2563
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับที่ 282 ของโลก อันดับ 1 ของไทย 2562 U.S. News Best Global Universities Rankings.

   26 ตุลาคม 2562 - จากการประกาศผลล่าสุดของ U.S. News Best Global Universities Rankings พบว่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับที่ 282 ของโลก ดีขึ้น 62 อันดับจากปีที่แล้ว และยังคงรักษาอันดับ 1 ของไทย และนอกจากนั้น ภาควิชาเคมี จุฬาฯ ยังถูกจัดให้อยู่อันดับที่ 19 ในเอเชียและ 218 ในโลกในด้านชื่อเสียงในการทำวิจัยในสาขาเคมี

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.usnews.com ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th