รองศาสตราจารย์ ดร. วรวีร์ โฮเว่น

Voravee P. Hoven chem chula fullห้อง 1341 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187627, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[1997] Ph.D. (Polymer Science and Engineering), University of Massachusetts, Amherst Massachusetts,

[1992] B.Sc. Chemistry (First Class Honor), Chulalongkorn University, THAILANDประสบการณ์การทำงาน[2016 - present] Deputy Head, Research Affairs Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University

[2015 - present] Co-ordinator for International Affairs, Academic Research Division, The Thailand Research Fund

[2014 - 2016] Secretary General The Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON 2016) organized by Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University and The Chemical Society of Thailand

[2012 - present] National Representative, Polymer Division, IUPAC

[2011 - 2015] Secretary General, The Organizing Committee of World Polymer Congress 2014 (Macro 2014), IUPAC

[2011 - 2015] Deputy Director, Center for International Cooperation Promotion, Faculty of Science, Chulalongkorn University

[2010 - 2011] Secretariat and Committee, Chemical Society of Thailand

[2009 - 2011] International Affair, Organizing Committee, The 14th Asian Chemical Congress

[2008 - present] Associate Professor Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University

[2008 - 2009] Committee, Chemical Society of Thailand

[2003 - 2008] Assistant Professor Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University

[2002 - 2003] Secretariat Pacific Polymer Federation, The 8th Pacific Polymer Conference

[2002] Visiting Researcher, supported by TJTTP-JBIC, Institute of Biomaterial and Bioengineering, Tokyo Medical and Dental University, Japan

[2001] Visiting Researcher Department of Polymer Science and Engineering, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, USA

[1999 - 2004] Committee and Secretariat, Polymer Society (Thailand)

[1998 - 2003] Lecturer, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University

[1997 - 1998] Postdoctoral Research Associate, The New Jersey Center for Biomaterials, Department of Chemistry, Rutgers University, Piscataway, New Jersey, USA

[1993 - 1994] Teaching Assistant, Department of Polymer Science and Engineering, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, USA

[1992 - 1997] Graduate Research Assistant, Department of Polymer Science and Engineering, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, USA"หัวข้องานวิจัยในปัจจุบันChemical modification and characterization of polymer surface, functional organic thin film for biotechnology and nanotechnology, and polymer for biomedical applicationsทุนการศึกษาและรางวัล[2017] The Most Cited Researcher in Physical Science and Mathematics from Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand

[2016] Outstanding Research Award from Ratchadapiseksomphot Endowment Fund, Chulalongkorn University, Thailand

[2009] Wiley-CST Outstanding Publication Award from John Wiley & Sons/Chemical Society (Thailand)

[2008] L’Oreal Thailand “For Woman in Science” Fellowship for “Material Science” Research from L’Oreal Thailand and The Thai National Commission for United Nations Education, Scientific and Cultural Organization(UNESCO)

[2008] Science and Technology Research Grant from Thailand Toray Science Foundation

[2006] IUPAC Poster Prize from the 3rd IUPAC-sponsored International Symposium on Macro-and Supramolecular Architectures and Materials (MAM-06): Practical Nano-Chemistry and Novel Approaches

[2005] Outstanding Young Researcher Award in Technology from Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand

[1992 - 1997] Graduate Study Scholarship; The Development and Promotion of Science and Technology Talents Project (DPST), Ministry of Science and Technology, Royal Thai Government, Thailand

[1992] First Class Honor of Class of 1992, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand

[1989 - 1992] Undergraduate Study Scholarship; The Development and Promotion of Science and Technology Talents Project (DPST), Ministry of Science and Technology, Royal Thai Government, Thailandผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th