รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน

Viwat Vchirawongkwin chem chula fullห้อง 1404/6 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187633, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[2007] Dr. rer. nat, University of Innsbruck

[2001] M.Sc., Chulalongkorn University

[1997] B.Sc., Chulalongkorn UniversityWork Experiences[2013 - present] Associate Professor, Chulalongkorn University

[2008 - 2013] Assistant Professor, Chulalongkorn University

[2002 - 2008] Lecturer, Chulalongkorn Universityหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันAreas of research include molecular dynamics simulation (MD) of aqueous solution based on ab initio quantum mechanical charge field (QMCF) MD framework, development of the program for analysis the simulation trajectories of composite solute, implementation of quantum chemistry program paralleling on graphics processing unit (GPU), and development of theory to extract the normal modes from the arbitrary geometry of molecules.Scholarship and Awards[2015] Chemical Society of Japan: The Distinguished Lectureship Awardผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th