ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ อารีย์

Thammarat Aree chem chula fullห้อง 1011 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187584, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[2000] Dr. rer. nat., Freie Universität Berlin

[1996] M. Sc., Chulalongkorn University

[1994] B. Sc. Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2018 - present] Professor, Chulalongkorn University

[2006 - 2018] Associate Professor, Chulalongkorn University

[2004 - 2005] Postdoctoral Research Fellow, Laboratory for Chemical and Mineralogical Crystallography, University of Berne, SWITZERLAND

[2002 - present] Assistant Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND

[1995 - 2002] Lecturer, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, THAILANDหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันCrystallography, molecular modelingทุนการศึกษาและรางวัล[2014] Outstanding Research Award, Chulalongkorn University

[2004] CCDC Poster Prize in Chemical Crystallography from the 22nd European Crystallographic Meeting, Budapest, Hungary

[2003] CCDC Poster Prize in Chemical Crystallography from the 21st European Crystallographic Meeting, Durban, South Africa

[1999 - 2000] B.Sc., M.Sc. and Ph.D. scholarships awarded by the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)ผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th