ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มล. ศิริพัสตร์ ไชยันต์

M.L. Siripastr Jayanta chem chula fullห้อง 1228/1 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187610, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[1991] M.Sc. (Physical Chemistry), State University of New York, Stony Brook, New York, USA,

[1986] M.Sc. (Analytical Chemistry), California Polytechnic State University, San Luis Obispo, California, USA

[1983] B.Sc. (Chemistry), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailandประสบการณ์การทำงาน[1998 - present] Lecturer, Chemistry Department, Faculty of Science, Chulalongkorn University

[1998] Product Development Manager, Research and Development Department, Ansell (Thailand) Ltd., Bangkok, Thailand

[1995 - 1996] Senior Chemist/Project Leader Stability Group, Research and Development Department, Gensia Laboratories Ltd., Irvine, California, USA

[1964 - 1995] Chemist/Senior Chemist, Analytical Development Group, Research and Development Department, Gensia Laboratories Ltd., Irvine, California, USA

[1993 - 1994] Research Associate II, Magnetic and Oral Ultrasound Group, Technical Development Department, Molecular Biosystems Inc., San Diego, California, USA

[1991 - 1993] Research Associate II, Oral Ultrasound Diagnostics Group, Product Development Department, Molecular Biosystems Inc., San Diego, California, USA

[1985] Research Internship, Gilroy Foods (McCormick), Gilroy, California, USA

[1983 - 1984] Scientist IV, Research and Development Department, The Thai Tobacco Monopoly, Bangkok, Thailandทุนการศึกษาและรางวัล[1987 - 1991] Research Assistant, SUNY at Stony Brook, New York, USA

[1987 - 1990] Teaching Assistant, SUNY at Stony Brook, New York, USA

[1984 - 1986] Teaching Assistant, Cal Poly, San Luis Obispo, California, USA

[1999] เงินทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th