รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ภูวไพรศิริศาล

Preecha Phuwapraisirisan chem chula fullห้อง 1326/7 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187624, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[2003] Ph.D., The University of Tokyo

[1998] M.Sc., Chulalongkorn University

[1995] B.Sc.(honor), Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2014 - present] Associate Professor, Chulalongkorn University

[2005 - 2014] Assistant Professor, Chulalongkorn University

[1999 - 2005] Lecturer, Chulalongkorn Universityหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันNatural products and synthesis of glucosidase inhibitors for diabetes therapy.ทุนการศึกษาและรางวัล[2015] Chulalongkorn University Excellent Research Award

[2009] Recipient, Thailand Toray Science Foundation (TTSF) Research Grant

[2008] Chulalongkorn University Young Researcher Award
ผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th