ศาสตราจารย์ ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

Patchanita Thamyongkit chem chula fullห้อง 1014 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187587, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[2002] Ph.D., Eberhard Karls Universität Tübingen

[1998] B.Sc., Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2019 - present] Professor, Chulalongkorn University, Thailand

[2014 - 2019] Associate Professor, Chulalongkorn University, Thailand

[2009 - 2010] Marie Curie International Incoming Research Fellow, Linz Institute for Organic Solar Cells (LIOS), Institute of Physical Chemistry, Johannes Kepler University Linz, Austria

[2007 - 2014] Assistant Professor, Chulalongkorn University, Thailand

[2005 - 2007] Lecturer, Chulalongkorn University, Thailand

[2002 - 2005] Postdoctoral researcher, Department of Chemistry, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, USA

[1999 - 2002] Research associate (as a German Academic Exchange Service or DAAD scholar), Institute of Organic Chemistry, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Tübingen, Germanyหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันDevelopment of organic photosensitizing materials for optoelectronic applications, especially organic solar cells and photoelectrochemical catalystsทุนการศึกษาและรางวัล[2016] Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry

[2015] Outstanding Mid-Career Researcher Award from Faculty of Science, Chulalongkorn University

[2014] L'Oréal Thailand "For Women in Science" Fellowship

[2013] "ICTP prize 2013" from International Center of Theoretical Physics (ICTP)

[2009 - 2010] Marie Curie International Incoming Fellowship (IIF) under the 7th Framework Programme (FP7) of the European Commission

[2009] Young Chemist Award from 42nd IUPAC Congress, Glasgow, United Kingdom and a Young Observer in 45th IUPAC General Assembly

[1999 - 2002] German Academic Exchange Service (DAAD) scholarshipผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th