รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ รัชตะสาคร

Paitoon Rashatasakhoni chem chula fullห้อง 1405/5 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187633, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[2002] Ph.D., University of Missouri-Columbia

[1997] B.Sc., Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2013 - present] Associate Professor, Chulalongkorn University

[2008 - 2013] Assistant Professor, Chulalongkorn University

[2006 - 2008] Lecturer, Chulalongkorn University

[2005 - 2006] Associate Principal Scientist, Schering-Plough Research Institute

[2004 - 2005] Senior Scientist, Schering-Plough Research Institute

[2002 - 2004] Postdoctoral Fellow, Emory Universityหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันSynthetic organic chemistry, Design and synthesis of fluorescent chemosensors and optoelectronic materials, Reaction optimization and scale-up.ทุนการศึกษาและรางวัล[2016] Grant for International Research Integration: Chula Research Scholar

[2013] CST Citation Award

Best Article Award, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn Unversity

[2012] ASEA-UNINET Staff Exchange Scholarship

[2010] Wiley-CST Outstanding Publication Awardผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th