ศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล

Orawon Chailapakul chem chula fullห้อง 1244 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187605, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[1994] Ph.D. (Analytical Chemistry), The University of New Mexico, U.S.A

[1985] M.Sc. (Analytical Chemistry), Chulalongkorn University, Thailand

[1981] B.Sc. (Chemistry), Mahidol University, Thailandประสบการณ์การทำงาน[2013 - present] Professor, Department of Chemistry, Chulalongkorn University

[2008 - present] Elsevier Publishing Editor

[2004 - 2013] Associate Professor, Department of Chemistry, Chulalongkorn University

[2001 - 2004] Assistant Professor, Department of Chemistry, Chulalongkorn University

[1994] Research Assistance at Texas A&M

[1987] Teaching assistance at University of New Mexico

[1986 - 1996] Lecturer, Department of Chemistry, King Mongkut's Institute of Technologyหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันDiamond Electrochemistry, Electroanalytcal Chemistry, Chemical and Biosensors, Electroanalytcal Immunosensor, Microfluidic Device, Flow-Based System, Paper-based Analytcal Deviceทุนการศึกษาและรางวัล[2016] CST Distinguished Chemist Award from Chemical Society of Thailand

[2016] Most Cited Research Publication Award, Faculty of Science, Chulalongkorn University

[2014] Silver Medal Award, Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest

[2014] Honor of Invention, World Invention Intellectual Property Associations

[2013] Chulalongkorn University Distinguished Researcher Award, Chemical Science and Pharmacy

[2013] Most Cited Research Publication Award of Physical Science, Ratchadaphiseksomphot Endow- ment Fund, Chulalongkorn University

[2012] CST High Impact Chemist Award, Pure And Applied Chemistry International Conference (PACCON)

[2010] Chulalongkorn University Distinguished Researcher Award 2009, Chulalonkorn University

[2010] Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund 2009, Chulalongkorn University

[2009] TRF Senior Research Scholar 2009, The Thailand Research Fund, Office of the Higher Education Commission, and Elsevier Publishing

[2008] Most Cited Research Publication Award, Faculty of Science, Chulalongkorn University

[2008] JAFIA Scientific Award, The Japanese Association for Flow Injection Analysis (JAFIA), The Division of the Japanese Society for Analytical Chemistry

[2007] UK–Asia Collaboration Development Awards 2007 (British High Commission, Singapore)

[2006] Best Article Award, Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund, Chulalongkorn University

[2006] The best article award for FIA, The Japanese Association for Flow Injection Analysis (JAFIA) and The Division of the Japanese Society for Analytical Chemistryผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th