ถ้าคุณเจอข้อความนี้ อาจเป็นไปได้ว่า คุณกำลังใช้อินเตอร์เน็ตจากข้างนอกเครือข่ายของจุฬาฯ กรุณาใช้อินเตอร์เน็ตของจุฬาฯ หรือ ใช้ผ่าน CUNET VPN service ดูวิธีการใช้ CUNET VPN service ( ที่นี่)